Vilka villkor skiljer sig mellan företagsförsäkringar?

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer & Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

En företagsförsäkring är egentligen ett paket med försäkringar med olika innehåll beroende på vilken bransch du verkar i, hur hög omsättning du har och vilken bolagsform ditt företag har. I princip alla företagsförsäkringar innehåller ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring. Utöver de tre områdena finns många olika tillägg och anpassningar för olika branscher och bolagsformer. Vill du hitta den bästa företagsförsäkringen för dig ska du se till att jämföra företagsförsäkringar innan du bestämmer dig.

Därför är försäkringsvillkoren viktiga!

I försäkringsvillkoren kan du se vem försäkringen gäller, när den gäller, vad den gäller och var den gäller. I ditt försäkringsbrev finns oftast alla villkor tydligt specificerade men om du inte tecknat din försäkring ännu så har alla försäkringsbolag sina villkorsbilagor på sina hemsidor. Det viktigaste är att se till att du uppfyller de villkor som finns i försäkringen. Det kan handla om att du förväntas ha lås som uppfyller en viss standard, larm eller annat som krävs för att försäkringen ska gälla. Detta kallas för upplysningsplikt – du är skyldig att se till att ditt försäkringsbolag har rätt uppgifter om ditt företag. Vissa uppgifter måste du se till att uppdatera årligen till ditt försäkringsbolag. Det kan till exempel handla om omsättning eller andra typer av uppgifter som påverkar både din premie, självrisk och själva försäkringsbeloppet.

Olika typer av försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren för företagsförsäkringar är snarlika hos de flesta försäkringsbolagen. Villkoren kan delas in i följande huvudgrupper – tänk på att benämningen på villkoren kan skilja något mellan olika försäkringsbolag. På samma sätt som när du jämför företagslån är det viktigt att jämföra villkoren för försäkringar med.

Grundvillkor

Här finns de mest grundläggande uppgifterna som ska svara på frågan här ovan (vad, vem, när och var försäkringen gäller). I grundvillkoren kan det vara bra att leta efter klausulen som anger vad försäkringen inte täcker. Om du upplever att du behöver försäkring mot något av det som anges där ska du se till att prata med ditt försäkringsbolag för att få med ett tillägg kring just det.

Tilläggsvillkor för eventuella tilläggsförsäkringar

Om du tecknar en tilläggsförsäkring som är anpassad för din verksamhet finns ofta en separat villkorsbilaga för detta. Precis som för grundvillkor kan det vara bra att läsa igenom tilläggsvillkoren noggrant för att se att de täcker dina behov

Villkor för utökningar eller begränsningar

I vissa fall behöver du inte teckna en separat tilläggsförsäkring för att få det skydd du behöver eller önskar. Då kan det räcka med att företagsförsäkringen utökas (eller i vissa fall begränsas). Då ska det också finnas tilläggsvillkor för detta i ditt försäkringsbrev så att du vet vad som gäller just din försäkring.

Särskilda och kundanpassade villkor

I många försäkringar finns särskilda villkor som är specifikt anpassade efter dina omständigheter. Här är begreppsfloran svår att hålla isär mellan olika försäkringsbolag. I vissa fall är kundanpassade villkor detsamma som tilläggsvillkor, så det kan vara bra att hålla koll på vilken typ av villkor det är du läser igenom. Utöver detta finns även särskilda villkor som kan vara sådana som förändrar förutsättningarna i de kundanpassade villkoren. Så håll tungan rätt i mun och ta dig tid att läsa igenom villkor och var tydlig i kommunikationen med de försäkringsbolag du förhandlar med så att du får den bästa företagsförsäkringen som ger dig ett fullgott försäkringsskydd.

Sammanfattning

Som du märker används en del snarlika begrepp hos försäkringsbolagen som ibland avser samma sak. Det är dock inte så komplicerat som det låter. Det grundläggande innehållet i din företagsförsäkring benämns nästan alltid på samma sätt. Kom ihåg att läsa igenom alla villkorsbilagor noggrant och se till att fråga ditt försäkringsbolag om det är något i villkoren du undrar över. Se också till att du har koll på vem, vad, när och var försäkringen gäller.

Lämna en kommentar