Jämför olycksfallsförsäkring 2022

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer & Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

En olycksfallsförsäkring är en extra trygghet om du skulle drabbas av skada vid en olyckshändelse eller till följd av sjukdom. I Sverige har vi ett väl utbyggt socialförsäkringssystem som gör att du inte behöver betala den faktiska kostnaden för sjukvård om du skulle drabbas av exempelvis ett benbrott. Men även om sjukvården är så gott om fri i Sverige så kan en olycksfallsförsäkring vara väldigt bra att ha. Det finns många som hävdar att en olycksfallsförsäkring är onödig men faktum är att det i många fall är en väldigt stor trygghet att ha en bra försäkring mot just olycksfall.

5
/
5
Fördelar
 • Ingen självrisk vid skada
 • Samma skydd utomlands i upp till 12 månader
 • Försäkringen kan behållas livet ut
4
/
5
Fördelar
 • Jämför flera olycksfallsförsäkringar
 • Välj den olycksfallsförsäkringen som passar dig bäst
 • Teckna försäkringen direkt på nätetIngen självrisk vid skada

Topp 5 bästa olycksfallsförsäkringar 2021:

 1. ICA Försäkring
 2. Trygg-Hansa
 3. Folksam
 4. If
 5. Länsförsäkringar

Självklart ska du jämföra olycksfallsförsäkringar, det är nämligen så att även om många svenskar har idag någon form av olycksfallsförsäkring via sin arbetsgivare går det att kombinera med en egen och få ersättning från flera försäkringar om olyckan är framme.

Så definieras ett olycksfall

För det första så måste händelsen leda till en kroppsskada. Den ska också vara ofrivillig och plötslig samt ha orsakats av en “yttre händelse”. Om du snubblar på en pinne och slår i ansiktet så är det ett olycksfall. Cyklar du och blir påkörd av en bil är det också såklart ett olycksfall. Det är dock inte alltid lätt att veta vad som klassas som ett olycksfall eller inte. Generellt kan man säga att det krävs någon form av yttre påverkan för att det hela ska definieras som ett olycksfall. Till exempel skulle inte en muskelbristning efter en löptur definieras som ett olycksfall.

Innehållet i en olycksfallsförsäkring

Du kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med vård efter en skada. Det kan till exempel handla om resor. Om du blir inlagd på sjukhus så får du ofta ett fast belopp per dygn som är tänkta att täcka din omkostnader. Du kan också få ersättning mer permanenta tillstånd som klassas som medicinsk invaliditet (mer om detta nedan).

Ersättning för skadade tillhörigheter

Det är ganska vanligt att en olycka innebär skador även på personliga tillhörigheter som exempelvis glasögon, hjälm, hörapparat eller andra saker. Dessa kan du få ersättning för i din olycksfallsförsäkring.

Ersättning för tandvård

Det är vanligt att du får dina kostnader för tandvård i samband med en olycka ersatta av din olycksfallsförsäkring om du inte får ersättning från exempelvis Försäkringskassan. Det finns alltid en begränsning som baseras på ditt försäkringsbelopp. Ett vanligt tak är fem procent av ditt försäkringsbelopp.

Ersättning för sveda och värk

Vissa försäkringar kan ge dig ersättning för “sveda och värk” under din konvalescenstid. Här är det svårt att bedöma exakt vad som krävs för att du ska får ersättning, så det bästa är att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag och för en dialog.

Stöd, terapi och sorgbearbetning

Det är inte ovanligt att man påverkas psykiskt efter en olycka och krisreaktioner kan dyka upp ganska långt i efterhand. Vissa olyckor är ju förknippade med ganska hemska upplevelser, där kanske någon nära anhörig har omkommit. Då kan det vara väldigt skönt att ha något att prata med och få bolla alla sina tankar. Därför erbjuder vissa försäkringsbolag ersättning för kristerapi.

Medicinsk invaliditet

Medicinsk invaliditet är en permanent nedsättning av din fysiska funktionsförmåga. Man (försäkringsbolaget) mäter den medicinska invaliditeten i procent och det är det som avgör hur stor del av ditt försäkringsbelopp som betalas ut. Om du har ett försäkringsbelopp för medicinsk invaliditet på två miljoner kronor och din invaliditetsgrad bedöms vara 15 procent så kommer du att få en ersättning på 300 000 kr från din försäkring. Andra regler kan gälla om din invaliditetsgrad fastställs till en invaliditetsgrad över 20 procent. Då är du nämligen ofta berättigad till en högre ersättning.

Det finns ett gemensamt regelverk för försäkringsbranschen där graden av invaliditet regleras. Detta bestäms av branschorganisationen Svensk försäkring som har tabeller med information om hur invaliditet ska bedömas.

För att kunna bestämma den varaktiga invaliditetsgraden så måste det gå en tid efter skadetillfället. Du ska till exempel hinna genomgå rehabilitering och skadan måste få tillfälle att läka ordentligt. Därför kan det ta lite lite tid innan du får utbetalningen från ditt försäkringsbolag, vilket många upplever som frustrerande. Ibland kan det ta upp till två år innan du får ut hela din ersättning.

Medicinsk invaliditet kan också vara psykisk eller att du drabbats av talfel, minnes- och koncentrationssvårigheter på grund av en olycka.

Ekonomisk invaliditet

Vissa olycksfallsförsäkringar kan även ge dig ersättning för ekonomisk invaliditet om du helt och hållet eller till viss del blir permanent oförmögen att arbeta. Om du tecknar din försäkring efter 50-årsåldern så bör du vara lite uppmärksam. Hos flera försäkringsbolag kan du nämligen inte få ersättning för ekonomisk invaliditet då.

Ärrersättning

Om du får ett vanprydande ärr efter en olycka så kan du få ersättning från din försäkring. Det kan också handla om någon annan utseendemässig förändring på din kropp.

För att kunna bedöma ett ärr ska det ha gått minst ett år från skadetillfället så att såret har läkt till 100 procent. Grundregeln är att ju mer framträdande ärret är desto högre bli ersättningen. Högst ersättning får du om ärret finns i ansiktet. Givetvis påverkar även ditt valda försäkringsbelopp hur hög din ersättning kan bli.

Kroppsskada

Om du får en kroppsskada som gör att du måste ligga på sjukhus efter din olycka så får du ersättning från din försäkring. Det kan både vara en ersättning per dag och ett fast belopp som betalas ut vid vissa typer av skador.

Om du avlider

I olycksfallsförsäkringen finns ofta ett begravningsskydd som ersätter de kostnader som uppstår i samband med din begravning. Det är ofta ett fast belopp som betalas ut till ditt dödsbo. Detta kan vara ett bra stöd till dina efterlevande.

Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring brukar vara ganska billig och kostnaden brukar ligga på strax över 1000 kr per år. Olycksfallsförsäkringens pris påverkas naturligtvis av vad du har valt för försäkringsbelopp och hur omfattande försäkringen är. Det som också kan påverka priset är din ålder eftersom en del försäkringsbolag höjer premien när du passerat 40. Hos en del försäkringsbolag förändras också innehållet i försäkringen till viss del när du fyllt 65 år. Även själva försäkringsbeloppet kan sänkas vid en viss ålder. Hos en del är gränsen 46 år och hos andra ända upp till 58 år. Så det finns en bra anledning att kika närmare på innehållet i villkoren hos de försäkringsbolag du är intresserad av.

Ofta ingen självrisk

En olycksfallsförsäkring har ofta ingen självrisk, men i vanlig ordning är det viktigt att du kollar upp vad som gäller hos just ditt försäkringsbolag.

Hälsodeklaration

I vissa fall kan du behöva lämna in en hälsodeklaration när du tecknar en olycksfallsförsäkring, men för det mesta behövs det inte. Självklart gäller inte din försäkring för skador som har uppstått innan du tecknade försäkringen.

Håll koll på åldersgränserna

När du blir gammal så ökar risken att du råkar ut för en olyckshändelse och skadar dig. Därför har alla försäkringsbolag en högsta ålder då du kan teckna en olycksfallsförsäkring. hos vissa kommer denna begränsning redan i 55-årsåldern, men det vanligaste är att “spärren” slår till omkring pensionsåldern.

Om du har en gällande försäkring sedan tidigare så låter flera försäkringsbolag dig ha den kvar livet ut, men långt ifrån alla. Hos vissa bolag upphör försäkringen helt enkelt att gälla vid en viss ålder.

Det är också vanligt att försäkringsbeloppet sänks efterhand som du blir äldre, vilket leder till att du får lägre ersättning om olyckan skulle vara framme. Här kan det skilja väldigt mycket mellan olika försäkringsbolag, så när du börja komma upp i 50-årsåldern kan det vara läge att titta närmare på detta.

Välj ett försäkringsbelopp som passar dig

Ofta har du möjlighet att själv välja försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet är det högsta beloppet som kan betalas ut till dig vid en skada. Även lägre ersättningar baseras på försäkringsbeloppet. Ett högt försäkringsbelopp gör att din månadskostnad blir lite högre. När du väljer försäkringsbelopp så bör du titta på hela din privatekonomi och göra en samlad bedömning av vad som känns rimligt. Ett typiskt försäkringsbelopp brukar ligga mellan 500 000 kr och två miljoner.

Att jämföra olycksfallsförsäkringar

När du jämför olika olycksfallsförsäkringar är det viktigt att du gör jämförelsen på ett korrekt sätt. När det gäller försäkringar kan du aldrig titta på enbart priset eftersom det blir väldigt missvisande. Du måste alltid göra en helhetsbedömning och titta på försäkringens innehåll för att kunna göra en bedömning och hitta den försäkring som passar bäst för just dig.

Ett väldigt smidigt sätt att jämföra de olycksfallsförsäkringar som finns på marknaden är att använda sig av en gratis jämförelsetjänst på nätet, som till exempel Insplanet. Då får du, utan att du själv behöver anstränga dig, försäkringserbjudanden från flera olika försäkringsbolag. Tjänsten är helt gratis för dig som konsument och om du så önskar kan du även ringa och få kostnadsfri rådgivning via telefon.

Kolla om du är gruppförsäkrad

Vissa arbetsgivare har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för alla sina anställda. Kolla med ditt jobb om det finns något sådant på din arbetsplats. Det är också mycket vanligt att du kan teckna gruppförsäkringar via ditt fackförbund. Ofta får du dessa försäkringar till ett mycket bra pris, men det är viktigt att du jämför ersättningsnivåerna med de som du kan få från en privat olycksfallsförsäkring.

Barn som går i skolan har i regel en olycksfallsförsäkring via kommunen. Den gäller dock bara under skoltid och på väg till och från skolan. Du ska alltså inte luras att tro att du har ett komplett skydd genom kommunens försäkring, även om det så klart kan vara ett bra komplement. Det är viktigt att kolla upp vad som gäller i just din kommun, då villkoren för “skolbarnsförsäkringar” kan skilja sig åt.

Du kan få ersättning från flera olika försäkringar om du till exempel skulle bli helt eller delvis invalidiserad, vilket innebär att du mycket väl kan skaffa en egen olycksfallsförsäkring trots att du redan har en kollektiv sådan. Självklart kan du inte få ersättning för utlägg hos mer än en försäkring men exempelvis invaliditetsersättning kan du få från flera håll.

Om du ägnar dig åt riskfyllda aktiviteter

En olycksfallsförsäkring är i första hand avsedd för att skydda dig mot oförutsedda olyckor i vardagen. Om du själv utsätter dig för extra stora risker så finns det stor risk att din försäkring inte gäller om du skadar dig. Ett exempel på en aktivitet som nästan alla försäkringsbolag har gjort ett undantag för är dykning. Om du håller på med dykning är det extremt viktigt att du väljer ett försäkringsbolag som ger dig det skydd du behöver, så att du inte riskerar att stå utan ersättning vid en dykolycka. Andra aktiviteter som kan utgöra undantag är bland annat…

 • Skidåkning
  De flesta olycksfallsförsäkringarna gäller för utförsåkning så länge du håller dig i pistade nedfarter. Men ger du dig ut offpist så är det väldigt många försäkringsbolag som säger stopp.
 • Klättring
  Inomhusklättring på klättervägg med nödvändig säkerhetsutrustning är ofta inga problem, men om du klättrar i berg, is eller klippor så är det viktigt att du på förhand kontrollerar så att din försäkring verkligen gäller.
 • Kampsport
  Om du utövar någon kampsport där slag och sparkar ingår så är det många försäkringsbolag som gör ett undantag i försäkringsvillkoren för den typen av aktiviteter.
 • Extremsporter
  Om du utövar olika typer av extremsporter som skärmflygning, kite-surfing, flygning eller liknande så är det väldigt ovanligt att försäkringen täcker de skador som uppstår vid dessa aktiviteter. Kolla alltid upp detta på förhand om du har ett intresse för extremsport i någon form.
 • Motorsport
  Nästan alla försäkringsbolag gör undantag för motorsport i sina försäkringsvillkor. Det spelar ingen roll om du tränar eller tävlar. Om du sysslar med motorsport bör du skaffa dig en specialförsäkring för just detta ändamål.
 • Professionell idrott
  Det är ytterst få tillfällen då du kan får ersättning från din olycksfallsförsäkring om du ägnar dig åt idrott som inte kan anses vara på motionsnivå. I det flesta fall finns det ett bra försäkringsskydd genom din förening eller nationella förbund, men ta för vana att alltid kolla upp vad som gäller för just dig.

Andra undantag

Det finns alltid vissa “allmänna begränsningar” i försäkringsvillkoren som du måste känna till. Där brukar undantag göras för olycksfall som förvärrar en skada som du redan hade sedan tidigare. Om du skadar dig när du utför en brottslig handling så kan du heller inte räkna med att få ersättning från din försäkring. Detsamma gäller om du är påverkad av alkohol eller droger vid skadetillfället. Det brukar också finnas ett undantag som gör att försäkringen inte gäller om du har vistats utanför norden i mer än tolv månader.

Undantagen kan givetvis skilja sig lite mellan olika försäkringsbolag och därför är det väldigt viktigt att du noga kontrollerar vad som faktiskt står i de fullständiga försäkringsvillkoren.

Är det onödigt med en olycksfallsförsäkring?

Om du har en hemförsäkring, vilket vi innerligt hoppas att du har, så har du ett skydd mot olycksfallsskador som sker när du är på resande fot. Du kan även köpa till ett olycksfallsskydd i din hemförsäkring som ger dig ett visst skydd även på hemmaplan.

Men en “riktig” olycksfallsförsäkring är något helt annat och ger dig mycket högre ersättningsbelopp om något skulle hända dig. Om du skulle få en riktigt allvarlig skada till följd av en olyckshändelse så att din arbetsförmåga försämras, ja då kommer du tacka din lyckliga stjärna för att du hade en riktigt bra olycksfallsförsäkring.

Många försäkringsbolag erbjuder en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger ett ännu mer komplett skydd och omfattar de flesta tillägg som finns till en vanlig olycksfallsförsäkring.

Läs alltid försäkringsvillkoren

Du ska alltid läsa igenom försäkringsvillkoren när du tecknar en försäkring. Här står allt som du behöver veta och det är detta dokument som ligger till grund för alla bedömningar kring din ersättning vid en skada. De fullständiga försäkringsvillkoren är ett juridiskt dokument och ligger till grund för avtalet mellan dig och försäkringsbolaget.

Översikt över de största olycksfallsförsäkringarna

 • ICA. Med en olycksfallsförsäkring hos ICA slipper du självrisken vid skada. Du har samma skydd utomlands i upp till ett år och du kan behålla försäkringen livet ut. Du kan även medförsäkra barn och make/maka/sambo/partner till förmånligt pris och du som är stammiskund får också ICA-bonus på hela försäkringskostnaden.
 • Länsförsäkringar. En olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar är också helt utan självrisk. Försäkringen anpassas efter din ålder och du har ett skydd dygnet runt. Länsförsäkringar har även en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring där skydd vid medicinsk invaliditet ingår (och mycket mer).
 • Handelsbanken. Med en olycksfallsförsäkring hos Handelsbanken kan du själv välja försäkringsbelopp och försäkra hela familjen på en gångEn olycksfallsförsäkring hos Folksam fortsätter att gälla även efter det att du passerat 65 år (dock med vissa begränsningar). Du kan även här välja försäkringsbelopp själv.
 • Folksam. En olycksfallsförsäkring hos Folksam fortsätter att gälla även efter det att du passerat 65 år (dock med vissa begränsningar). Du kan även här välja försäkringsbelopp själv.

Utöver dessa finns såklart massor med försäkringsbolag som erbjuder olika typer av olycksfallsförsäkringar.  Det finns också gott om olika tilläggsförsäkringar till olycksfallsförsäkringar. Om du bedömer att du har behov av dessa kan du även kika närmare på en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring som ofta innehåller de flesta tillägg som finns.

Kundnöjdhet

När det gäller alla typer av försäkringar kan det vara bra att kolla upp hur det ser ut med kundnöjdheten hos respektive försäkringsbolag – och speciellt hos de som råkat ut för någon form av skada eller olycka. Det finns ofta bra sammanställningar att hitta på nätet över vilka försäkringsbolag som har högst kundnöjdhet (ofta är försäkringsbolagen själva bra på att tala om sitt betyg också).

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkringar

Går det att ha två olycksfallsförsäkringar?

Ja, det går. Vissa ersättningar kan du inte få från två olika försäkringar (som till exempel utlägg för kostnader du haft i samband med olyckan). Medan andra ersättningar går bra att få från två olika försäkringar.

Behöver man ha olycksfallsförsäkring över 60 år?

Det beror lite på hur du kommer att leva ditt liv framöver. Kommer du fortsätta vara aktiv finns det all anledning att ha kvar någon form av olycksfallsförsäkring. Men du kanske ska titta närmare på de seniorförsäkringar som är bättre anpassade för äldre personer.

Täcker olycksfallsförsäkringen bungy jump?

I princip alla försäkringsbolag har en ganska diger lista med aktiviteter som är undantagna från försäkringen. Kolla med ditt försäkringsbolag för att se om bungy jump finns med i listan eller inte. Du kan också kolla med din arbetsgivare om ni har någon form av gruppförsäkring för olycksfall. Ibland kan gruppförsäkringarna vara lite mer tillåtande än de individuella olycksfallsförsäkringarna.

Sammanfattning

En olycksfallsförsäkring kan vara ett bra komplement i ditt totala försäkringsskydd för att se till att du kan få ersättning för enkla saker som till exempel kostnader som uppstår i samband med en olycka. Men det kan också vara ovärderligt för att få ersättning om du skulle skadas så illa att du får permanent funktionsnedsättning. Då kan du till exempel få ersättning för medicinsk invaliditet upp till ett visst belopp som baseras på hur pass nedsatt funktion du har.

De flesta försäkringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkringar helt utan självrisk. Prislappen för en olycksfallsförsäkring ligger runt tusenlappen och du kan ofta medförsäkra hela familjen i samma paket. Om du är intresserad av att hålla nere priset ska du börja med att se över ditt totala försäkringsinnehav eftersom många bolag ger rabatt om du samlar alla försäkringar hos dem.

Även om du har någon form av gruppolycksfallsförsäkring via till exempel din arbetsgivare kan en individuell olycksfallsförsäkring vara bra att ha. En del ersättningar går nämligen att få från flera försäkringar om du råkar ut för en olycka (med dock inte alla). Om du inte själv vill, kan eller orkar läsa försäkringsvillkor i parti och minut kan vi rekommendera att använda en jämförelsetjänst på nätet istället. Det sparar både tid och energi för dig samtidigt som du smidigt kan teckna din olycksfallsförsäkring direkt på nätet. Du bör så klart alltid utgå från dig, din familj och din situation när du funderar på att teckna en olycksfallsförsäkring. Det brukar ge svar på vilka olika försäkringsskydd som är viktiga för just dig.