Unionen – Inkomstförsäkring för företagare

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer & Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

Egenföretagare som måste lägga ner verksamheten har rätt till a-kassa på samma sätt som en anställd har. Om inkomsten har varit hög kan ersättningen bli mycket lägre än den tidigare inkomsten. A-kassan har ett ganska lågt inkomsttak och många egenföretagare tjänar mer än det.

För att komma närmare den tidigare inkomsten går det att teckna en Unionen inkomstförsäkring för företagare. Unionen är ett fackförbund för tjänstemän i det privata arbetslivet och de välkomnar egenföretagare som medlemmar. Unionen har även en egen a-kassa.

Vad är skillnaden på inkomstförsäkring och a-kassa?

Unionen är både ett fackförbund och har en egen a-kassa som du kan gå med i. 

Om företaget måste läggas ner är det viktigt att inkomsten är försäkrad genom medlemskap i en a-kassa. A-kassan är frivillig att teckna och den ger en ersättning varje dag som du är arbetslös. Den ger som mest en ersättning på 80 % av en lön upp till en maxgräns. Det gäller under de första 100 dagarna, sedan sjunker ersättningsnivån.

Fackförbund och a-kassor är två helt skilda saker. Fackförbund är organisationer som verkar för bra villkor på arbetsmarknaden. A-kassan är en ekonomisk försäkring mot arbetslöshet. Du blir inte automatiskt medlem i en a-kassa för att du är medlem i ett fackförbund, utan du måste själv teckna ditt medlemskap i en a-kassa som du väljer. Idag finns det 25 olika a-kassor i Sverige. 

En inkomstförsäkring är användbar för personer som har en högre månadslön än 30 000 kronor. Vid arbetslöshet blir det nämligen ett stort inkomstbortfall om endast a-kassan betalar, eftersom maxtaket för alla a-kassor ofta ligger runt 30 000 kronor. En inkomstförsäkring ersätter skillnaden och ger de pengar som du skulle gå miste om ifall du bara var medlem i a-kassan. 

Inkomstförsäkringen betalar även ut längre än vad en a-kassa gör. Unionen inkomstförsäkring kan till exempel ge ersättning i 150 arbetsdagar, medan a-kassan endast betalar ut i 100 dagar.

Vad kostar Unionen inkomstförsäkring?

Unionen inkomstförsäkring pris ingår i medlemsavgiften för fackförbundet Unionen egenföretagare. Medlemsavgiften för fackförbundet är baserad på din inkomst. Om du både driver ett företag och har en anställning beräknas medlemsavgiften på den totala inkomsten.

Ordinarie medlemsavgift är 235 kronor per månad. Tjänar du mindre än 25 000 kronor per månad blir månadsavgiften lägre. Observera att priserna kan förändras och att du alltid bör läsa direkt på Unionens webbsida för att se aktuella siffror.

MånadsinkomstUnionen medlemsavgift
15 001 – 19 000 kr150 kr
19 001 – 20 900 kr225 kr
20 901 – 25 000225 kr
25 001 – 35 000235 kr

Gäller inkomstförsäkringen vid egen uppsägning?

För anställda täcker Unionen inkomstförsäkring egen uppsägning om a-kassan bedömer att den ska betala ut. Det brukar användas en avstängningstid på 45 dagar och några karensdagar vid egen uppsägning. Inkomstförsäkringar följer alltid a-kassans beslut och har därför samma avstängningstid och karensdagar. Eftersom alla a-kassor har olika regler för egen uppsägning är det viktigt att kontrollera med din a-kassa vad som gäller.

Egenföretagare kan inte säga upp sig från sitt eget företag, utan måste sätta företaget som vilande eller avregistrera det för att räknas som arbetslösa. När bolagsägaren avregistrerar företaget kan de få ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen. Din a-kassa har mer information om rätten till arbetslöshetsersättning för företagare och om vad som gäller i din specifika situation.

Det går inte att driva företaget vidare och få ut inkomstförsäkringen samtidigt. Det går inte heller att använda inkomstförsäkringen under en period då företaget har låga inkomster, utan företaget måste vara helt vilande eller avregistrerat.

Gäller inkomstförsäkringen vid sjukdom?

För egenföretagare ersätter inte Unionen inkomstförsäkring vid sjukdom, eftersom sjukersättning ska betalas ut av separata sjukförsäkringar. 

Om företaget måste läggas ner efter en sjukdomsperiod kan du få ersättning av din a-kassa och inkomstförsäkringen. Då baseras ersättningen på den inkomst som fanns innan du blev sjukskriven.

För att få ut ersättning från Unionen inkomstförsäkring måste du ha arbetat i 12 månader. Om inkomstförsäkringen ska användas efter sjukskrivningen baseras även arbetsvillkoret på tiden före sjukskrivningen.

Karenstid och kvalifikationstid

För att kvalificera dig för ersättning från inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i Unionens fackförbund i minst 12 månader. Du måste även ha kvalificerat dig för att få ersättning från din a-kassa. Det brukar innebära att du måste ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader.

A-kassor och inkomstförsäkringar använder sig av karensdagar. Det är en form av självrisk som alla olika försäkringar använder sig av. En karensdag är en arbetslös dag som du inte får ersättning för. Karenstiden för alla a-kassor är sex dagar och det gäller även för inkomstförsäkringar. 

Karensperioden ska klaras av inom en tolvmånadersperiod och dras bara en gång. Avstängningsdagar på grund av egen uppsägning har ingenting med karensdagar att göra.

Hur länge betalas ersättningen ut?

Inkomstförsäkringen har en ersättningsperiod på 150 dagar, vilket är cirka sju månader vid hel arbetslöshet (fem dagar per vecka).

Hur hög ersättning betalas ut?

En månadslön upp till 60 000 kronor kan försäkras och ersättningen är 80 % av lönen. Beloppet är maxtaket för inkomst, men det går att teckna Unionen tilläggsförsäkring för att få ut mer. 

Tilläggsförsäkringen höjer inkomstförsäkringens tak till 150 000 kronor med en ersättning på 80 %. Tilläggsförsäkringen kan även förlänga ersättningsperioden upp till nio månader totalt.

Här är ett räkneexempel som visar hur ersättningen kan se ut från a-kassan och Unionens inkomstförsäkring:

Månadslön före skattMånadslön efter skattA-kassa de första 100 dagarnaInkomstförsäkringen 100 dagarTotalt:
40 000 kr30 852 kr19 000 kr3760 kr22 760 kr
50 000 kr37 100 kr19 000 kr9 360 kr28 360 kr
60 000 kr41 935 kr19 000 kr14 608 kr33 608 kr

Efter 100 dagar har passerat blir skillnaderna ännu större. Då sänker a-kassan sin ersättning och inkomstförsäkringens ersättning blir högre, enligt följande räkneexempel:

Månadslön före skattMånadslön efter skattA-kassa efter 100 dagarInkomstförsäkringen 100 dagarTotalt:
40 000 kr30 852 kr16 000 kr6 709  kr22 709 kr
50 000 kr37 100 kr16 000 kr12 309 kr28 309 kr
60 000 kr41 935 kr16 000 kr17 557 kr33 557 kr

Unionen Inkomstförsäkring omdöme

Unionens inkomstförsäkring för företagare är smidigt att teckna eftersom det ingår i fackföreningens avgifter. Medlemmar i fackförbundet får därför mycket för pengarna och avgiften är även inkomstbaserad. Unionen har även en kort kvalificeringstid på 12 månader och det går att teckna en tilläggsförsäkring för höginkomsttagare. 

Ett minus är att inkomstförsäkringen inte gäller under hela a-kassans ersättningsperiod, så om arbetslösheten pågår under en längre period kan man behöva klara sig på mindre ersättning.

Unionen Inkomstförsäkring villkor

Företagaren är medlem i Unionen och en svensk a-kassa i minst 12 månader. Företaget måste vara helt nedlagt och ingen verksamhet får fortsätta så länge som inkomstförsäkringen betalas ut. Det går med andra ord inte att använda inkomstförsäkringen som en utfyllnad mellan uppdrag. 

Månadsinkomsten måste ha varit minst 25 025 kronor i månaden den dagen som firman läggs ned. Om lönen ligger under det så är det inte någon mening att teckna en inkomstförsäkring, eftersom a-kassan då betalar ut 80 procent av den tidigare lönen.

Andra villkor:

  • Du får inte ha fyllt 65 år
  • Företaget måste vara i den privata sektorn
  • Du måste vara medlem i fackförbundet Unionen Egenföretagare
  • Du har arbetat i minst 12 månader innan arbetslösheten
  • Minst 80 timmars arbetstid per kalendermånad

Unionen kontaktadress: 

Unionen Medlemsservice

105 32 Stockholm

Tel:  0770-870 870