Jämför barnförsäkring 2022

Inlägget är reklam för Moderna Försäkringar, ManyPets SE, Insplanet, Hedvig SE, evoli SE, Europeiska ERV, Compricer & Accept Inkomstförsäkring och innehåller annonslänkar.

Barnen är det mest värdefulla vi har i våra liv. Därför känns det självklart att se till att de har ett bra försäkringsskydd som ger barnet (och dig) ett skydd vid olycka eller sjukdom. Även om vi har ett bra socialförsäkringssystem, försäkringar inom skolvärlden och andra möjligheter idag så finns det inget som slår en bra barnförsäkring inom vissa områden. Här kommer vi gå igenom vad du bör tänka på när du ska jämföra barnförsäkringar och hur du enklast hittar rätt lösning för dig och din familj.

5
/
5
Fördelar
 • Försäkringen gäller hela dygnet
 • Är helt utan självrisk
 • Gäller ända till ditt barn är 30 år
4.5
/
5
Fördelar
 • Jämför flera barnförsäkringar
 • Välj den barnförsäkring som passar dig bäst
 • Teckna försäkringen direkt på nätet

Topp 12 bästa barnförsäkringen 2022:

 1. Moderna
 2. Folksam
 3. Gjensidige
 4. ICA Försäkring
 5. Dina Försäkringar
 6. If
 7. Bliwa
 8. Euro-Accident
 9. Skandia
 10. Länsförsäkringar
 11. Trygg-Hansa
 12. Tre Kronor

Vad innebär en barnförsäkring?

En barnförsäkring blir liksom ett komplement till samhällets skydd och kan vara avgörande för hela familjens ekonomi om ni skulle hamna på sjukhus under en längre tid eller om olyckan är framme.

Det är idag vanligare att ett barn får bestående skador av sjukdom än av olyckor. Därför är det så klart viktigt att se till att båda dessa delar finns med i den barnförsäkring du ska teckna. Exakt vad som ingår i barnförsäkringen skiljer sig lite mellan olika försäkringsbolag. Några grundläggande saker kan dock vara värt att nämna:

Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet menas en bestående psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som uppstår genom en olycka eller sjukdom. Med en barnförsäkring kan du få ersättning för detta som motsvarar det försäkringsbelopp du valt. Hur mycket beror på vilket försäkringsbolag och vilken nivå på försäkringsbelopp du har.

Ekonomisk invaliditet och arbetsoförmåga

Ekonomisk invaliditet innebär att ditt barn inte kan arbeta som vuxen på grund av en sjukdom eller en olycka. Ersättningen varierar beroende på hur omfattande arbetsoförmågan är och kan vara allt från 50-100 procent av försäkringsbeloppet. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller i din barnförsäkring. Utöver detta kan barnet även få en månatlig ersättning om hen har mindre än 50 procents arbetsförmåga. Det vanligaste är att denna ersättning betalas ut mellan 18-30 års ålder. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller i deras villkor.

Medfödda sjukdomar eller andra diagnoser

Generellt gäller inte en försäkring för sådant som uppkommit innan försäkringen tecknades. Därför gäller oftast inte barnförsäkring för ADHD, CP-skador eller till exempel epilepsi. Men det finns undantag. De flesta försäkringsbolag har någon form av lista eller redovisning vilka diagnoser och sjukdomstillstånd som är undantagna och flera av dem ger ersättning i form av ett engångsbelopp även om det är en sjukdom som är medfödd på ett eller annat sätt. Detta redovisas också i bolagens villkor – ofta som en “diagnosersättning”. Så det kan vara bra att kolla där för att se vilka diagnoser och sjukdomar som ingår i barnförsäkringen.

Sjukhusvistelse och vård i hemmet

Om ditt barn måste vistas på sjukhus kan du få ersättning i upp till ett år (i de allra flesta försäkringar). Du kan också få ersättning om du måste vårda barnet i hemmet efter till exempel en sjukhusvistelse.

Olycksfall och kristerapi

Om ditt barn är med om en olycka kan du få ersättning för kostnader kopplat till olyckan som till exempel resor till och från sjukhuset, hjälpmedel eller annat. Du kan också få hjälp med kristerapi kopplat till olycka och även andra händelser som om barnet har behov av psykologhjälp i samband med någon annan traumatisk händelse.

Livförsäkring

Om det otänkbara skulle inträffa och ditt barn går bort. Det finns så klart inga pengar i världen som kan täcka en sådan förlust men ett engångsbelopp kan hjälpa dig täcka oväntade kostnader som kan uppstå när någon dör. Det finns även försäkringsbolag som betalar ut ett engångsbelopp vid dödsfall – oavsett orsak.

Vårdbidrag

Vårdbidrag innebär att försäkringsbolaget betalar ut en ersättning till dig och ditt barn om det drabbas av en allvarlig sjukdom eller skada. Vårdbidraget betalas vanligen ut till och med det år barnet fyller 19 år. Utöver att försäkringsvillkoren ska vara uppfyllda krävs oftast att Försäkringskassan ska ha beviljat så kallat omvårdnadsbidrag för att du ska kunna beviljas vårdbidrag från din barnförsäkring.

Rehab, hjälpmedel och ärr

Du kan också få ersättning om du skulle behöva tillgänglighetsanpassa din bostad på grund av en skada som ditt barn har fått. Du kan också få ersättning om ditt barn har fått ett ärr på grund av en skada eller olycka. Ersättningsbeloppet beror så klart på var på kroppen det sitter och hur stort det är – bland annat.

Barnförsäkring pris

Priserna på barnförsäkringar skiljer sig ganska mycket åt beroende på försäkringsbelopp och ålder på ditt barn när försäkringen tecknas. De allra billigaste försäkringarna ligger på under 800 kronor om året och de dyraste kan kosta flera tusen kronor per år. Den generella rekommendationen är dock inte att stirra sig blind på priset på barnförsäkringen utan kolla igenom innehållet i den noga innan du bestämmer dig för ett försäkringsbolag. Det kan också vara väl värt att kolla upp andra parametrar som kundnöjdhet och oberoende jämförelser innan du tecknar en barnförsäkring (läs mer om att jämföra barnförsäkringar här nedanför).

Många försäkringsbolag erbjuder en premiebefrielse om någon av barnets vårdnadshavare skulle avlida innan barnet fyller 18 år. Då blir barnförsäkringen helt gratis till efter barnets 18-årsdag.

Är du medlem i något fackförbund? Då kan du få rabatt på din barnförsäkring hos vissa försäkringsbolag. Det kan vara värt att kolla upp när du undersöker marknaden.

Barnförsäkring – bäst i test 2022

Det finns flera olika sajter som jämför och “testar” barnförsäkringar. Vi kan dock rekommendera att du tittar en extra gång vilka som står bakom “testet”. I många fall är det inga oberoende tjänster som granskar barnförsäkringar på ett objektivt sätt. En sajt som däremot gör det är konsumenternas.se. Sidan är ett samarbete med Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. De har till uppgift att ge oberoende fakta och vägledning inom bland annat försäkringar så det du läser på den sidan kan du vara säker på att det finns god grund för. Där finns också en topplista över de bästa barnförsäkringarna så att du kan se vilken barnförsäkring som är bäst i test 2020. Där har man bland annat poängsatt barnförsäkringar för de femton största försäkringsbolagen på området. I topp hittar vi ICA och Moderna som är tätt följt av flera stora försäkringsbolag.

Barnförsäkringar: En översikt

Här redovisar vi en översikt över de största och högst rankade barnförsäkringarna för det senaste året.

ICA

ICA har en barnförsäkring som får bra omdöme av både kunder och hamnar i topp när Konsumenternas.se jämför barnförsäkringar med 4,3 av 5 poäng. ICA erbjuder bland annat diagnosersättning för till exempel MS, malign tumör och barnreumatism. Tecknar du försäkringen före barnets ettårsdag får du halva priset på försäkringen i ett år. Du får dessutom ICA-bonus på hela försäkringspremien om du är stammis-kund.

Moderna

Med en barnförsäkring hos Moderna får du en försäkring som är helt utan självrisk och som gäller ända tills ditt barn är 30 år. Modernas barnförsäkring hamnar på delad förstaplats med ICA i Konsumenternas.se:s ranking för bäst i test 2020.

Länsförsäkringar

Med en barnförsäkring hos Länsförsäkringar får du också en försäkring som gäller dygnet runt och som fått bra betyg hos Konsumenternas.se. Tecknar du försäkringen innan barnet fyllt ett år får du en värdecheck på 500 kronor som du kan använda till ett babyskydd eller bilbarnstol.

Folksam

En barnförsäkring hos Folksam som tecknas under barnets första år ger också halva priset på premien under första året. Även Folksams barnförsäkring får bra betyg hos Konsumenternas.

Det finns naturligtvis många fler försäkringsbolag som erbjuder barnförsäkringar. Men om vi skulle lista dem alla här skulle det ta för mycket plats så vi rekommenderar att du istället använder en onlinetjänst för att se hela marknadens utbud eller kollar in Konsumenternas jämförelse av de bästa barnförsäkringarna.

Jämför barnförsäkring direkt på nätet

Ett enkelt sätt att få en överblick över vilka barnförsäkringar som finns på marknaden är att använda sig av en onlinetjänst för ändamålet som till exempel Insplanet eller Compricer. Där anger du ditt och barnets personnummer och fyller i några enkla kompletterande uppgifter. Därefter gör de jobbet åt dig. De plockar fram de bästa förslagen, presenterar de för dig så få du göra valet. När du bestämt dig kan du också teckna försäkringen direkt på nätet. Smidigare kan det inte bli och det kommer att bespara dig timmar av egen research.

Hälsodeklaration och riskbedömning

När du ska teckna din barnförsäkring är det bra att göra det så tidigt som möjligt under barnets första år. Vid själva försäkringstecknandet får du lämna en så kallad hälsodeklaration. Det är viktigt att du svarar sanningsenligt så att försäkringsbolaget kan göra en objektiv bedömning. Om du undanhåller fakta från försäkringsbolaget kan det göra att du står utan ersättning eller får kraftigt reducerad ersättning när olyckan väl är framme. Baserat på de uppgifter du lämnat i ditt barns hälsodeklaration gör sedan försäkringsbolaget en riskbedömning. De hämtar även in medicinskt underlag från läkare och andra myndigheter (du ger försäkringsbolaget en fullmakt till detta – ofta i samband med hälsodeklarationen) innan de beviljar din barnförsäkring. Om du får en barnförsäkring med vissa undantag, karenstid eller förbehåll kan det vara bra att läsa igenom dessa noggrant och kanske jämföra olika försäkringsbolag för att se om du får samma bedömning hos olika bolag.

Undantag i barnförsäkringen

Som vi redan nämnt finns det ofta undantag för vissa diagnoser och medfödda sjukdomar i de flesta barnförsäkringar. Men det kan vara värt att jämföra olika barnförsäkringar för att få en exakt lista på hur detta ser ut hos olika försäkringsbolag eftersom det skiljer ganska mycket åt. Andra vanliga undantag kan vara:

Sport- eller idrottsskador

Detta är inte jättevanligt som undantag i barnförsäkringar, men det förekommer så har du ett barn som är aktiva inom någon idrott kan det vara bra att kolla upp så att du har skydd mot skador som uppstår på till exempel fotbollsplanen.

Droger och/eller alkohol

Om ditt barn har varit påverkat av droger och/eller alkohol kan ersättningen för skadan minskas.

Vanliga frågor och svar om barnförsäkringar

Vad gör jag om jag inte blir beviljad försäkring?

De flesta barnförsäkringar beviljas men ungefär en av tio får avslag eller erbjudande om begränsad barnförsäkring. Anledningen till avslag eller begränsning beror på att försäkringsbolaget gör en bedömning att barnet tillhör en grupp med högre risk. Det kan bland annat handla om att barnet är adopterat, fött alldeles för tidigt eller har en för låg vikt vid födseln. Du har alltid rätt att få en individuell motivering till varför försäkringsbolaget avslår din ansökan. Om du får avslag hos ett försäkringsbolag kan du testa hos något annat. De gör nämligen inte alltid samma bedömning. Om du behöver ytterligare hjälp att få igenom din ansökan kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden för mer information.

Kan jag teckna en gruppförsäkring istället för en individuell barnförsäkring?

Om du inte kan få en barnförsäkring för ditt barn kan du i vissa fall teckna en gruppförsäkring via till exempel ditt fackförbund eller liknande organisationer. Skyddet för barnet kan dock se lite olika ut i en gruppförsäkring jämfört med en individuell barnförsäkring, så kolla noga med det försäkringsbolag som du kontaktar i ärendet.

Gäller barnförsäkringen utomlands?

De flesta barnförsäkringar gäller utomlands i upp till ett år. Det är dock inte vanligt att barnförsäkringen ersätter kostnader för sjukhusvistelse utomlands. Detta kan dock ingå i din reseförsäkring om du har en sådan separat eller i din hemförsäkring.

Barnen har ju försäkring via skolan, räcker inte det?

De flesta kommunala försäkringar som erbjuds genom skolan gäller bara på skoltid och till och från skolan. Men det finns så klart undantag där försäkringarna gäller även på andra tider. Kolla med din kommun vad som gäller för ditt barn – och vad som ingår i försäkringen. Generellt kan man säga att i de allra flesta fall gäller de kommunala försäkringarna inte om ditt barn får en allvarlig sjukdom.

När barnet fyllt 25 år – vad händer då med barnförsäkringen?

De allra flesta barnförsäkringar gäller till och med det år barnet fyller 25 år (30 hos en del försäkringsbolag). Men när barnet har passerat åldersgränsen för barnförsäkringen är det dags för hen att bestämma sig för att teckna en egen försäkring för till exempel sjuk- och olycksfall, inkomst eller livförsäkring.

Vilket försäkringsbelopp ska jag välja för mitt barn?

Försäkringsbolagens försäkringsbelopp varierar kraftigt. Det finns från cirka en halv miljon kronor upp till 2,5 miljoner kronor. Konsumenternas.se rekommenderar att du har ett försäkringsbelopp i din barnförsäkring på 1,3 miljoner kronor men gärna mer om du har råd och möjlighet (det påverkar ju så klart premien på din barnförsäkring).

Kan jag byta barnförsäkring?

Ja, om dina barn har varit fullt friska är det oftast inget problem att teckna en barnförsäkring i ett konkurrerande försäkringsbolag. Men se till att du har det på papper innan du säger upp din gamla barnförsäkring. Om dina barn har varit sjuka kan det dock vara lite knöligare att få igenom ett byte av barnförsäkring. Det kan också vara speciella regler om barnet är lite äldre (i vissa fall redan från sex års ålder). Så kolla vad som gäller med det försäkringsbolag du tänker byta till.

Är det onödigt att ha fler försäkringar?

Många barn har flera försäkringar som skydd. Det kan vara via skolan, en privat barnförsäkring och kanske via föräldrarnas gruppförsäkring från facket. Detta är oftast inget större problem eftersom du kan få ersättning från flera försäkringar. Vilket belopp och för vad du kan få ersättning för varierar så klart, men generellt ser vi inget problem med att ha flera försäkringar från olika typer av försäkringsbolag.

Jag får inte ersättning för mitt barns dyslexi, varför?

Alla besvär är inte klassade som sjukdomar. Dyslexi är ett inlärningshinder som inte klassas som en sjukdom och som du alltså inte kan få ersättning för. Vad som klassas som sjukdomar följer (i de allra flesta fall) den så kallade ICD-listan som är fastställd av Världshälsoorganisationen (och som finns i sin helhet på Socialstyrelsens webbplats). ICD-koder används alltså för att klassificera sjukdomar och diagnoser.

Vad menas med medicinsk invaliditet och hur bedöms det?

Medicinsk invaliditet innebär att ditt barn har fått en bestående funktionsnedsättning som täcks av din barnförsäkring. Ersättningen för medicinsk invaliditet betalas alltid ut som ett engångsbelopp (det finns även andra ersättningar som du kan få som är av mer löpande karaktär men då har det andra benämningar). Det finns ett ganska avancerat regelverk för hela branschen kring hur medicinsk invaliditet ska bedömas (men försäkringsbolagens bedömning kan ändå skilja sig åt så klart). Exempel på hur detta bedöms är till exempel att blindhet bedöms som 68 procents invaliditet och insulinbehandlad diabetes utan komplikationer ger 15 procents invaliditet. För mer information kring detta hänvisar vi till Svensk försäkring som är försäkringsbolagens branschorganisation och som sammanställer tabeller över invaliditetsgraden i olika sjukdomstillstånd.

Vad gör jag när mitt barn råkat ut för en skada?

Om ditt barn blivit sjukt eller råkat ut för en skada och du har en barnförsäkring ska du så snart som möjligt anmäla det till försäkringsbolaget. Det är ditt ansvar att skadan anmäls så snart som möjligt så vänta inte för länge. Om ditt barn har flera försäkringar utöver den du tecknat individuellt – se till att anmäla skadan även till dessa försäkringsbolag. Se till att du har medicinskt underlag som till exempel läkarintyg eller journaler (och att du läser igenom dessa) eftersom de ligger som underlag för försäkringsbolagets bedömning av din ersättning.

Sammanfattning

Även om det kan tyckas att vi är försäkrade upp över öronen i Sverige idag så är en bra barnförsäkring inte fel. En barnförsäkring ger rätt till ersättning om ditt barn skulle drabbas av en olycka eller en allvarlig sjukdom. Du kan få ersättning för direkta kostnader kopplade till sjukdomen eller olyckan, men du kan också få mer långsiktig ekonomisk hjälp vilket kan vara ovärderligt för familjens ekonomi om det mest otänkbara skulle inträffa.

Innehållet i olika försäkringsbolags barnförsäkringar skiljer sig åt, men du bör se till att du har följande i din försäkring:

 • Medicinsk invaliditet/bestående psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
 • Ekonomisk invaliditet och arbetsoförmåga
 • Sjukhusvistelse och vård i hemmet
 • Rehab, hjälpmedel och ärr
 • Livförsäkring
 • Vårdbidrag

Utöver detta bör du undersöka vad som ingår när det gäller medfödda sjukdomar och andra diagnoser som till exempel ADHD, autism eller olika former av cancer. Alla seriösa försäkringsbolag har tydliga villkor där de listar vilka olika former av sjukdomar och diagnoser du kan få ersättning för.

Se till att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt under ditt barns första levnadsår.  Detta på grund av att eventuella symptom inte har visat sig ännu plus att det är bra att ha en försäkring redan från början.

Om du inte själv kan, vill eller orkar lägga timmar på att jämföra olika barnförsäkringar kan vi rekommendera att använda en onlinetjänst för ändamålet. De mest kända är Compricer och Insplanet och där får du snabbt en översikt över vilka barnförsäkringar som finns på marknaden och du kan dessutom teckna dem direkt på nätet när du fattat ditt beslut. Glöm dock inte att kolla kundnöjdhet och oberoende granskningar som varje år listar de barnförsäkringar som är bäst i test. Det finns gott om mer eller mindre oseriösa aktörer som listar sina favoriter eller rekommendationer.

Utöver själva barnförsäkringen har flera försäkringsbolag även smarta tjänster som ingår om du tecknar din försäkring där. Det finns flera som har olika familjestödstjänster dit du kan vända dig om du har frågor och funderingar kring ditt barns utveckling eller sånt som rör dig som förälder. Det är helt gratis att ringa och du kan ringa så ofta du vill och få prata med professionell personal som guidar dig.

Eftersom barnen är det viktigaste vi har i livet är det också på sin plats att se till att de har ett försäkringsskydd som hjälper till i svåra situationer i livet. Även om pengar aldrig kan ersätta något eller någon så kan det i alla fall underlätta för både barnet, dig och hela familjen att ta sig igenom en svårt sjukdomsperiod eller en otäck olycka. Så ta dig tiden och läs på och jämför barnförsäkringar i god tid så att du kan teckna en försäkring så snart som möjligt efter det att barnet är fött.